Documente Necesare

1. Copie dupa Certificat Constatator de la Registrul Comertului privind Societatea care inchiriaza depozitarea temporara

2. Acte de provenienta a marfii ce va face obiectul depozitarii

3. Declaratie pe proprie raspundere referitor la marfa ce va fi depozitata

4. Certificat care sa ateste termenul de valabilitate al marfii

Documentul 1

Documentul 3

Descriere Document 3.